10th Executive Committee

Top Four

Yeoh Kirk Ming
Yeoh Kirk MingPresident
Tang Kai Xin
Tang Kai XinVice-President
Chia Hou Yi
Chia Hou YiHonorary General Secretary
Bang Qing XIn
Bang Qing XInFinancial Controller

Outreach Team

Li Yiheng
Li YihengOutreach Director
Cheng Wei Quan
Cheng Wei QuanOutreach Subcommittee Member
Koh Jean Wen, Vanessa
Koh Jean Wen, VanessaOutreach Subcommittee Member

Press & Publicity

Loke Yen Chin
Loke Yen ChinPress & Publicity Director
Ang Duanhui, Leandra
Ang Duanhui, LeandraPress & Publicity Subcommittee Member
Chua Kang Keat, Damian
Chua Kang Keat, DamianPress & Publicity Subcommittee Member
Yeo Kai Wen, Beverley
Yeo Kai Wen, BeverleyPress & Publicity Subcommittee Member

Special Projects

Unnava Venkata Ramana Nitin
Unnava Venkata Ramana NitinSpecial Projects Director
Soh Han Wei
Soh Han WeiSpecial Projects Subcommittee Member
Sowmya Srinivasan Iyer
Sowmya Srinivasan IyerSpecial Projects Subcommittee Member

Business Management

Wong Zi Liang
Wong Zi LiangBusiness Management Director
Ng Dewey
Ng DeweyBusiness Management Subcommittee Member

Holistic Development

Tan Zhao Kuang
Tan Zhao KuangHolistic Development Director
Low Zhi Yan Jeremy
Low Zhi Yan JeremyHolistic Development Subcommittee Member
Lu Ning
Lu NingHolistic Development Subcommittee Member

Social & Welfare

Pang Jingyi
Pang JingyiSocial & Welfare Director
Goh Xin Yue Rebecca
Goh Xin Yue RebeccaSocial & Welfare Subcommittee Member
Isha Singh Le Xue
Isha Singh Le XueSocial & Welfare Subcommittee Member
Lim Zheng Yi
Lim Zheng YiSocial & Welfare Subcommittee Member

Overseas Trip Team

Ng Hao En James
Ng Hao En JamesOverseas Trip Director
Tay Xin Yi
Tay Xin YiOverseas Trip Subcommittee Member
Jonathan Kenny
Jonathan KennyOverseas Trip Subcommittee Member
Way Lin
Way LinOverseas Trip Subcommittee Member